Export av personbilar 2019

Tre parkerade bilar

 Trafikanalys publicerar ny statistik över avregistrerade fordon till utlandet.

Trafikanalys har i tidigare publiceringar uppmärksammat att vissa miljöbilar exporteras i en betydande omfattning efter några få år i Sverige. Detta gäller främst gasbilar och laddhybrider. 

Statistiken baseras på uppgifter från Vägtrafikregistret och avser avregistrerade personbilar under året.   


Exporten av personbilar ökade kraftigt 2018


Den totala exporten av begagnade personbilar från Sverige uppgick till 105 000 fordon under 2018. Det är en ökning med 64 proce...