Ny modern SUV parkerad i utställningshall FotoMostphotos

Trafikanalys publicerar ny statistik över antalet avregistrerade fordon till utlandet.

Statistiken baseras på uppgifter från Vägtrafikregistret och avser antalet avregistrerade personbilar under året uppdelat på olika typer av drivmedel.


Minskad export av begagnade personbilar under 2020

Under 2020 uppgick antalet exporterade begagnade personbilar till 105 986, en minskning med knappt 10 procent jämfört med föreg...