""


Trafikanalys publicerar ny statistik över antalet avregistrerade fordon till utlandet under 2022.

Statistiken baseras på uppgifter från Vägtrafikregistret och avser antalet avregistrerade personbilar under året uppdelat på olika typer av drivmedel.

Tidigare års statistik över avregistrerade personbilar