Export av personbilar 2020

Tre parkerade bilar

Trafikanalys publicerar ny statistik över antalet avregistrerade fordon till utlandet.

Statistiken baseras på uppgifter från Vägtrafikregistret och avser antalet avregistrerade personbilar under året uppdelat på olika typer av drivmedel.

 


Yttrande över promemorian Pausad BNP-indexering av skatten på bensin och diesel för 2022


Trafikanalys har lämnat ett yttrande över promemorian Pausad BNP-indexering av skatten på bensin och diesel för 2022 (Fi...

Remiss av regional cykelplan för Stockholms län


Trafikanalys har fått möjligheten att kommentera en remiss om regional cykelplan för Stockholms län. Trafikanalys yttrar sig ba...