Svenskt sjöfartsstöd och konkurrenskraft

Ett lastfartyg

Från och med år 2012 har Trafikanalys regeringens uppdrag att följa den svenska sjöfartens internationella konkurrenssituation och genomföra en årlig utvärdering av effekterna av stödet till svensk sjöfart.

Uppdraget redovisas årligen och nedan hittar du de samlade utvärderingarna för respektive område.