Veckospaning – covid-19-pandemins påverkan på transporter och resande

Trafikanalys ska bedriva omvärldsanalys inom transportområdet och frågan om effekterna på transportsektorn till följd av covid-19-pandemin är en angelägen analys i dagsläget.

Från den 12 oktober fram till den 14 december 2020 publicerades på den här webbsidan veckovisa omvärldsspaningar av politik, åtgärder, forskningsstudier, undersökningar med mera om hur covid-19-pandemin påverkar transporter och resande. 

Innan dess sammanställdes och publicerades en omvärldsbevakning i form av kortare dagsrapporter under perioden 16 mars fram till och med den 5 oktober 2020.