Veckospaning – covid-19-pandemins påverkan på transporter och resande

Trafikanalys ska bedriva omvärldsanalys inom transportområdet och frågan om effekterna på transportsektorn till följd av covid-19-pandemin är en angelägen analys i dagsläget. Sedan den 12 oktober publiceras på denna webbsida veckovisa omvärldsspaningar av politik, åtgärder, forskningsstudier, undersökningar med mera om hur covid-19-pandemin påverkar transporter och resande. 

Här har vi även sammanställt och publicerat en omvärldsbevakning i form av kortare dagsrapporter under perioden 16 mars fram till och med den 5 oktober.

Kontakt

Ylva Ericsson, kvalificerad utredare
Tel: 010-414 42 15
E-post: ylva.ericsson@trafa.se