Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss
Rondell uppifrån

Trafikverkets arbete för ökad produktivitet och innovation i anläggningsbranschen - Slutrapport

Trafikanalys har haft regeringens uppdrag att under tre år analysera Trafikverkets arbete för att öka produktiviteten och innovationsgraden inom anläggningsbranschen.

Trafikanalys har tidigare redovisat den första och den andra rapporten i underlaget.
Rapport 2015:5 och 2016:5, Trafikverkets arbete för ökad produktivitet och innovation i anläggningsbranschen, samt PM 2015:1 Anläggningsbranschen - aktörer, finansiärer och personal.

Detta är Trafikanalys tredje rapport i uppdraget.

Läs mer här
Yttrande över remiss Transpersoner i Sverige


Trafikanalys har anmodats att yttra sig över betänkandet ”Transpersoner i Sverige” (SOU 2017:92).  Trafikanalys avgränsar sitt...

EU-kommissionen redovisar mars månads beslut om medlemsstaternas överträdelser av EU-regler


EU-kommissionen har redovisat sina samlade beslut under mars månad rörande medlemsstaters överträdelser av olika EU-bestämmelse...

ABC om styrmedel


För att uppnå de transportpolitiska målen krävs styrmedel. En av Trafikanalys huvuduppgifter är att granska, analysera, följa u...