Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss
Papper och penna

Trafikanalys söker nya utredare

Det finns för tillfället tre olika utredartjänster utannonserade vid Trafikanalys. 

  • Vi söker en kvalificerad utredare för transportpolitiska analyser och utvärderingar, där frågeställningarna ofta förutsätter ett brett och sektorsövergripande systemperspektiv. 
  • Vi söker också en utredare vars arbetsuppgifter huvudsakligen är inriktade på transport- och infrastrukturplanering samt samhällsekonomiska modeller och verktyg. 
  • Dessutom söker vi en medarbetare för arbete huvudsakligen med analyser av beslutsprocesser och styrning i transportpolitiken. I tjänsten ingår även att arbeta med frågor kopplade till infrastrukturplanering och andra delar av transportpolitiken.

Sista ansökningsdag är 25 september.

Läs mer om tjänsterna här:
Uppdrag att analysera hur intermodala godstransporter kan främjas


Regeringen har gett Trafikanalys i uppdrag att analysera behovet av att främja intermodala godstransporter och hur det kan ske....

Etappmål om ökad gång-, cykel- och kollektivtrafik ska följas upp


Trafikanalys har fått regeringens uppdrag att följa upp etappmålet inom miljömålssystemet om en ökad gång-, cykel- och...

Transporter i förändring


Välkommen till konferensen Transporter i förändring - 20 november!  En omvärldskonferens om de stora samhällsförändringarna som...