Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss
Händer på dator, ipad och telefon bredvid

Trafikanalys söker statistiksamordnare

Till avdelningen för Utvärdering, nulägesanalys och statistik söker vi nu en Statistiksamordnare.

Placeringsort Östersund eller Stockholm.

Om rekryterande avdelning:

Avdelningen arbetar med nulägesanalyser och utvärderingar inom transportpolitiken samt med produktion och utveckling av statistik kring transporter och kommunikationer. För närvarande finns här 18 medarbetare, med placering i Östersund och i Stockholm.

Arbetsinnehåll:
Vi söker en erfaren medarbetare som kan bistå avdelningschefen med att utveckla, samordna och processleda delar av avdelningens verksamhet, med fokus på statistikverksamheten. I arbetsuppgifterna ingår att löpande stötta och arbetsleda verksamhetens projektledare och andra medarbetare, konsult- och resultatuppföljning samt utvecklingsförslag. Vidare ingår kvalitetsarbete samt att delta i nationellt och internationellt samarbete. Rollen innebär inte personal- eller budgetansvar.

Läs mer om tjänsten här.
Trafikverkets arbete med modeller för samhällsekonomiska analyser 2017


Trafikanalys har regeringens uppdrag att kontinuerligt följa Trafikverkets arbete med att utveckla modeller för samhällsekonomi...

Uppföljning av de transportpolitiska målen 2018


Trafikanalys har ett löpande uppdrag att varje år redovisa en uppföljning av hur transportsystemet utvecklats i förhållande til...

Kunskapsunderlag om persontransporter


Trafikanalys ska inom ramen för ett regeringsuppdrag redovisa ett fördjupat underlag om hur persontransportsituationen ser ut i...