Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss
Biltrafik

Trafikanalys på Transportforum

Den 10-11 januari genomförs Transportforum i Linköping, Nordens största årliga konferens inom transportsektorn. Trafikanalys deltar i flera sessioner under konferensen.

Transportforum arrangeras av VTI för 35:e gången i år med nära 90 sessioner och över 300 presentationer, workshops, mingel och speed dating. Temat för årets inledande session är tillgänglighet och transporter på landsbygd.

Trafikanalys delar under Transportforum en monter tillsammans med de övriga transportmyndigheterna Trafikverket, Sjöfartsverket, Luftfartsverket, Transportstyrelsen och VTI samt Näringsdepartementet. I montern kommer bland annat myndigheternas generaldirektörer att svara på frågor om ett långsiktigt hållbart transportsystem under en utfrågning onsdag 10 januari klockan 14:45.

Läs mer om konferensen här.

Trafikanalys deltar också i ett antal sessioner under konferensen.

Session 77: Skatter och styrmedel i transportsektorn - vem betalar mest?
10 januari, 13:15-14:45 · Lokal: Jupiter, Frimis

Skatter och avgifter inom transportsektorn - vem betalar?
Anders Ljungberg


Session 15: E-handeln i staden
10 januari, 13:15-14:45 · Lokal: Dahlgrenssalen, Museet

Svårt att mäta distanshandelns transporter och effekter
Henrik Petterson, Maria Melkersson


Session 23: Val av trafikslag
10 januari, 15:30-17:00 · lokal: Musikalen, K&K

Hur ser näringslivets varutransporter ut i Sverige? − presentation av Varuflödesundersökningen (VFU) 2016
Henrik Pettersson


Session 57: Utvärdering av samlastning mm
11 januari 11:00-12:30 · lokal: Dahlgrenssalen, Museet

Metoder och källor för ökad kunskap om godstransporter i urbana miljöer - ett regeringsuppdrag
Krister Sandberg


Session 58: Samhällsekonomiska kostnader
11 januari 11:00-12:30 · lokal: Kulturen, K&K

Samhällsekonomisk marginalkostnad för isbrytning
Eva Lindborg


Session 78: Resvanor och data
11 januari 14:00-15:30 · lokal: Spegelsalen, K&K

Nya lösningar för att skapa kunskap om resvanor
Eva Lindborg


Session 68: Bilars utsläpp till luft - vad händer?
11 januari 14:00-15:30 · lokal: Duetten, K&K

Export av begagnade miljöbilar
Per-Åke Vikman


Session 78: Resvanor och data
11 januari 14:00-15:30 · lokal: Spegelsalen, K&K

Vad vet vi om taxi?
Tom Petersen
Implementering av klimatlagen i regeringens myndighetsstyrning på transportområdet


Trafikanalys har under höstterminen 2017 haft en praktikant från masterprogrammet i statsvetenskap vid Score, Stockholms...

Förändras våra resvanor av digitaliseringen?


Det finns en stor förhoppning om att ny kommunikationsteknik kan minska vårt resande. Genom att kunna arbeta, umgås, handla och...

EP:s miljöutskott yttrar sig om ändringsförslagen till Eurovinjettdirektivet


Kommissionen lämnade i maj ett förslag till revidering av Eurovinjettdirektivet. Europaparlamentets miljöutskott (ENVI) föreslå...