Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss

Förändrade föreskrifter för Transportstyrelsens avgifter

Trafikanalys har getts tillfälle att yttra sig över förändringar i Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter. 

Det framgår av beskrivningar att kostnadsbesparingar genom ständiga förbättringar av processer och arbetssätt är en viktig del i Transportstyrelsens arbete, vilket Trafikanalys instämmer i. Det framgår också att Transportstyrelsen sedan år 2012 har gjort kostnads­besparingar som uppgår till 300 miljoner kronor.

Enligt Trafikanalys kan det vara en viktig bild att tydligt förmedla till brukarna, tillsammans med en beskrivning av hur Transport­styrelsens egna initiativ till kostnadsbesparingar ser ut.

Trafikanalys ser positivt på att Transportstyrelsen har utvecklat sina konsekvens­beskrivningar av avgiftsförändringarna. Bedömningarna av effekterna på företagens verksamhet skulle tjäna på att utvecklas till en bedömning av effekterna på de transportpolitiska målen. 

Hela remissvaret
Yttrande över remiss Transpersoner i Sverige


Trafikanalys har anmodats att yttra sig över betänkandet ”Transpersoner i Sverige” (SOU 2017:92).  Trafikanalys avgränsar sitt...

ABC om styrmedel


För att uppnå de transportpolitiska målen krävs styrmedel. En av Trafikanalys huvuduppgifter är att granska, analysera, följa u...

Låsta positioner vid inledande trepartssamtal om förnybartdirektivet


 – men ny tysk regering och läckt rapport kan ändra läget Den 27 februari startade trepartssamtalen (mellan rådet, parlamentet...