Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss
Händer på dator, ipad och telefon bredvid

Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål

Trafikanalys har anmodats att yttra sig över betänkandet "Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål", SOU 2017:50.

Trafikanalys har, efter en genomgång av det väl genomarbetade betänkandet, ingen erinran avseende förslaget.  
Yttrande över remiss Transpersoner i Sverige


Trafikanalys har anmodats att yttra sig över betänkandet ”Transpersoner i Sverige” (SOU 2017:92).  Trafikanalys avgränsar sitt...

ABC om styrmedel


För att uppnå de transportpolitiska målen krävs styrmedel. En av Trafikanalys huvuduppgifter är att granska, analysera, följa u...

Låsta positioner vid inledande trepartssamtal om förnybartdirektivet


 – men ny tysk regering och läckt rapport kan ändra läget Den 27 februari startade trepartssamtalen (mellan rådet, parlamentet...