Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss
Planskild korsning

Kunskapsunderlag för skatter och avgifter inom transportsektorn

Trafikanalys har fått i uppdrag av regeringen att ta fram kunskapsunderlag om hur skatter och avgifter inom transportområdet bidrar till de transportpolitiska målen, och till regeringens föreslagna etappmål att växthusgasutsläppen ska minska med 70 procent senast år 2030 jämfört med 2010.

Transportpolitiskt motiverade skatter och avgifter ska främja en samhällsekonomiskt effektiv resursanvändning inom sektorn. Regeringen har därför gett Trafikanalys i uppdrag att ta fram kunskapsunderlag om hur skatter och avgifter inom transportområdet bidrar till de transportpolitiska målen. 

Uppdraget innebär också att ta fram underlag för hur skatter och avgifter bidrar till att uppfylla regeringens föreslagna etappmål för transportsektorn att växthusgasutsläppen ska minska med 70 procent senast år 2030 jämfört med 2010. I uppdraget ingår även att fokusera på hur skatter och avgifter påverkar det svenska näringslivets kostnadsbild.

Uppdraget ska slutredovisas den 31 oktober 2018.
EU-pengar till 27 nya H2020-projekt


27 nya projekt får dela på 118 miljoner euro från EU:s största program för forskningsfinansiering, H2020. 

Borgmästare för europeiska storstäder efterlyser tuffare klimatåtgärder


Borgmästare och lokala ledare i tio större europeiska städer, däribland Paris, London och Stockholm, skriver i ett öppet brev...

Yttrande över förändringar i Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter


Trafikanalys har anmodats att lämna yttrande över förändringar i Transportstyrelsens föreskrifter för avgifter ( TSFS 2016:105)...