Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss

Borgmästare för europeiska storstäder efterlyser tuffare klimatåtgärder

Borgmästare och lokala ledare i tio större europeiska städer, däribland Paris, London och Stockholm, skriver i ett öppet brev till EU-kommissionen att EU ska ha noll nettoutsläpp av växthusgaser 2050. 

I brevet pekar borgmästarna på att utvecklingen går åt fel håll med ökade växthusgasutsläpp 2017 och uttrycker oro för att EU kan missa åtagandena i Paris-överenskommelsen. Borgmästarna välkomnar kommissionens långsiktiga klimatstrategi, men uppmanar till tuffare åtgärder för att minska storstädernas utsläpp.

De skriver vidare att man, utöver det långsiktiga målet om noll nettoutsläpp till 2050, även arbetar på striktare, sektorsspecifika mål för 2030. 

Källa. 

Läs mer här.  
EU-pengar till 27 nya H2020-projekt


27 nya projekt får dela på 118 miljoner euro från EU:s största program för forskningsfinansiering, H2020. 

Yttrande över förändringar i Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter


Trafikanalys har anmodats att lämna yttrande över förändringar i Transportstyrelsens föreskrifter för avgifter ( TSFS 2016:105)...

Sårbarheter i transportsystemet


Möjligheten att nyttja transportsystemet kan begränsas av många olika anledningar. Förändringar i klimatet, tekniska system,...