Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss
Fartyg

Sjöfartsföretag 2016


          Logotyp Sveriges officiella statistik

Publicering av tabellverk om sjöfartsföretag under 2016.

När och var?

Tid: 09:30, 2018-05-29Mervärdesskatt vid omsättning som avser fartyg


Yttrande över promemorian Mervärdesskatt vid omsättning som avser fartyg.

Andra generationens TEN-T korridor - arbetsplaner godkända


Den andra generationens arbetsplaner från de 11 europeiska koordinatorerna som blev godkända i december 2016 finns nu...

Jämställdhetsanalys av trender inom transportsektorn


Trafikanalys har i uppdrag att bedriva omvärldsanalys inom transportområdet. En del i detta är att identifiera och beskriva oli...