Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss

Sjöfartsföretag


          Logotyp Sveriges officiella statistik

Statistiken innehåller ekonomisk statistik om sjötransporter och övriga stödtjänster till sjöfart.

Publicerad: 22 maj 2017
Nettoomsättning för branschen hamngodshantering Summa försäljning av varor och tjänster i företagets normala verksamhet, exklusive moms och rabatter.
5 854 miljoner kronor
Försäljning, 2015
-72 miljoner kronor
jämfört med samma period, föregående år
Ladda ner statistikdokument
Beskrivning Rapport Tabellverk Dokumentation
Sjöfartsföretag 2015
Sjöfartsföretag 2014
Sjöfartsföretag 2013
Sjöfartsföretag 2012
Sjöfartsföretag 2011

Om statistiken

Företagens lönsamhet, förädlingsvärde, investeringar och andra basfakta och nyckeltal redovisas över delbranscher, storleksklasser och ägandekategorier. Nettoomsättning, rörelsekostnader och balansposter redovisas på detaljerad nivå.

Undersökningens omfattning

Urvalet omfattar svenska företag inom SNI-koderna för sjötransport och stödtjänster till sjötransport, huvudsakligen aktiebolag, men även ekonomiska föreningar, handels- och kommanditbolag, affärsverk, enskilda näringsidkare och stiftelser. Undersökningen avser kalenderår.

Publicering

Sjöfartsföretag publiceras elektroniskt en gång per år (vanligtvis i maj) i excel-format (för egen bearbetning). Framställningstiden är nästan 1,5 år, eftersom undersökningen delvis baseras på taxerade uppgifter från Skatteverket.Mindre utsläpp och ökad konkurrensnackdel


Trafikanalys har genomfört en utvärdering av de skärpta kraven på svavelhalt i sjöfartens fartygsbränsle och utsläpp 1 januari...

Säkerhet till sjöss


Kommissionen har presenterat resultatet av en genomlysning av lagstiftningen om passagerares säkerhet till sjöss.

Regelförenkling för sjöfarten


Trafikanalys ser positivt på regelutveckling som avspeglar faktiska förhållanden och behov inom sjöfarten och som syftar till a...