Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss

Sjötrafik 2018 kvartal 3

Färja


          Logotyp Sveriges officiella statistik

Publicering av tabellverk om sjötrafiken under tredje kvartalet 2018.


Certifiering av ombordpersonal på inre vattenvägar


Förhandlingspersoner från EU-parlamentet har kommit överens med det maltesiska ordförandeskapet om gemensamma regler för...

Mervärdesskatt vid omsättning som avser fartyg


Yttrande över promemorian Mervärdesskatt vid omsättning som avser fartyg.

Andra generationens TEN-T korridor - arbetsplaner godkända


Den andra generationens arbetsplaner från de 11 europeiska koordinatorerna som blev godkända i december 2016 finns nu...