Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss

Sjötrafik 2017 kvartal 4

Ett lastfartyg


          Logotyp Sveriges officiella statistik

Publicering av tabellverk för sjötrafiken 2017 fjärde kvartalet.


Certifiering av ombordpersonal på inre vattenvägar


Förhandlingspersoner från EU-parlamentet har kommit överens med det maltesiska ordförandeskapet om gemensamma regler för...

Mervärdesskatt vid omsättning som avser fartyg


Yttrande över promemorian Mervärdesskatt vid omsättning som avser fartyg.

Andra generationens TEN-T korridor - arbetsplaner godkända


Den andra generationens arbetsplaner från de 11 europeiska koordinatorerna som blev godkända i december 2016 finns nu...