Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss

Sjötrafik 2017

""


          Logotyp Sveriges officiella statistik

Publicering av tabellverk och pressmeddelande om sjötrafik under 2017.


Certifiering av ombordpersonal på inre vattenvägar


Förhandlingspersoner från EU-parlamentet har kommit överens med det maltesiska ordförandeskapet om gemensamma regler för...

Mervärdesskatt vid omsättning som avser fartyg


Yttrande över promemorian Mervärdesskatt vid omsättning som avser fartyg.

Andra generationens TEN-T korridor - arbetsplaner godkända


Den andra generationens arbetsplaner från de 11 europeiska koordinatorerna som blev godkända i december 2016 finns nu...