Sjöfart vecka 24

Passagerarfartyg Foto: Leif Ingvarsson/Mostphotos


Antal anlöp av lastfartyg till 40 större hamnar används som en indikator på godstrafiken till sjöss. Notera att ett anlöp enbart redovisar att ett fartyg anlöpt hamnen, det säger ingenting om godsvolymen.

I tidigare versioner av Transportläget redovisade Trafikanalys även antal anlöp av passagerarfartyg. Från och med vecka 24 utelämnas uppgiften. Vår källa till aktuella data om sjötrafik har visat sig vara förenad med kvalitetsbrister när det gäller just passagerarfartyg, i synnerhet vad gäller färjetrafik.

Under veckorna 11–24 år 2019 gjordes i genomsnitt 442 anlöp med lastfartyg per vecka, och under samma veckor 2020 sjönk detta till 371 anlöp per vecka, en minskning med 16 procent. Vecka 24 år 2020 minskade antal anlöp av lastfartyg med 16 procent, jämfört med samma vecka 2019 (Figur 9).

Sjöfartsverket har statistik om total hanterad godsmängd. Under april-maj (ungefär veckorna 14 – 22) 2020 ökade godsmängden med en procent jämfört med samma period ifjol.

Figur 1. Fartygsanlöp för lastfartyg till 40 svenska hamnar, per vecka år 2019 respektive 2020.
Källa: Seasearcher
Anm: Lastfartyg består av fartygstyperna bulk, container, Ro/Ro, biltransportfartyg och övriga lastfartyg.

Mer information