Sjöfart - vecka 46

Passagerarfartyg Foto: Leif Ingvarsson/Mostphotos


Antal anlöp av lastfartyg till 40 större hamnar används som en indikator på godstrafiken till sjöss. Notera att ett anlöp enbart redovisar att ett fartyg anlöpt hamnen, det säger ingenting om godsvolymen.

Under veckorna 11–46 år 2019 gjordes i genomsnitt 431 anlöp per vecka med lastfartyg, och under samma veckor 2020 sjönk detta till 363 anlöp per vecka, en minskning med 16 procent. Vecka 46 år 2020 minskade antal anlöp av lastfartyg med 15 procent, jämfört med samma vecka 2019 (Figur 1).

Figur 1. Fartygsanlöp för lastfartyg till 40 svenska hamnar, per vecka år 2019 respektive 2020.
Källa: Seasearcher
Anm: Lastfartyg består av fartygstyperna bulk, container, Ro/Ro, biltransportfartyg och övriga lastfartyg.

Mer information


Planer på att införliva sjöfarten i EU:s handelssystem med utsläppsrätter väcker motstånd


Sjöfarten protesterar mot planerna på att införliva sjöfartssektorn i EU:s handelssystem med utsläppsrätter (EU ETS). Sjöfarten...

EU-parlamentets miljöutskott röstar för att inkludera sjöfarten i EU ETS


Den 7 juli röstade EU-parlamentets miljöutskott för att inkludera sjöfarten i EU:s utsläppshandelssystem (EU ETS).

Svensk sjöfarts internationella konkurrenssituation 2020


Passagerartrafiken till svenska hamnar har minskat, rederier gör stora förluster och många sjömän är varslade eller arbetslösa....