Sjöfart vecka 33

Passagerarfartyg Foto: Leif Ingvarsson/Mostphotos


Antal anlöp av lastfartyg till 40 större hamnar används som en indikator på godstrafiken till sjöss. Notera att ett anlöp enbart redovisar att ett fartyg anlöpt hamnen, det säger ingenting om godsvolymen.

Under veckorna 11–33 år 2019 gjordes i genomsnitt 442 anlöp per vecka med lastfartyg, och under samma veckor 2020 sjönk detta till 365 anlöp per vecka, en minskning med 18 procent. Vecka 33 år 2020 minskade antal anlöp av lastfartyg med 22 procent, jämfört med samma vecka 2019 (Figur 1).

Figur 1. Fartygsanlöp för lastfartyg till 40 svenska hamnar, per vecka år 2019 respektive 2020.
Källa: Seasearcher
Anm: Lastfartyg består av fartygstyperna bulk, container, Ro/Ro, biltransportfartyg och övriga lastfartyg.

Mer information