Sjöfart vecka 29

Passagerarfartyg Foto: Leif Ingvarsson/Mostphotos


Antal anlöp av lastfartyg till 40 större hamnar används som en indikator på godstrafiken till sjöss. Notera att ett anlöp enbart redovisar att ett fartyg anlöpt hamnen, det säger ingenting om godsvolymen.

I tidigare versioner av Transportläget redovisade Trafikanalys även antal anlöp av passagerarfartyg. Från och med vecka 24 utelämnas uppgiften. Vår källa till aktuella data om sjötrafik har visat sig vara förenad med kvalitetsbrister när det gäller just passagerarfartyg, i synnerhet vad gäller färjetrafik.

Under veckorna 11–28 år 2019 gjordes i genomsnitt 443 anlöp med lastfartyg per vecka, och under samma veckor 2020 sjönk detta till 368 anlöp per vecka, en minskning med 17 procent. Vecka 28 år 2020 minskade antal anlöp av lastfartyg med 29 procent, jämfört med samma vecka 2019 (Figur 1).

Figur 1. Fartygsanlöp för lastfartyg till 40 svenska hamnar, per vecka år 2019 respektive 2020.
Källa: Seasearcher
Anm: Lastfartyg består av fartygstyperna bulk, container, Ro/Ro, biltransportfartyg och övriga lastfartyg.

Mer information