Fartyg 2017 - svenska och utländska fartyg i svensk regi

Båt lastar i hamn


          Logotyp Sveriges officiella statistik

Publicering av tabellverk och pressmeddelande om fartyg, svenska och utländska i svensk regi, under 2017.


Mervärdesskatt vid omsättning som avser fartyg


Yttrande över promemorian Mervärdesskatt vid omsättning som avser fartyg.

Andra generationens TEN-T korridor - arbetsplaner godkända


Den andra generationens arbetsplaner från de 11 europeiska koordinatorerna som blev godkända i december 2016 finns nu...

Jämställdhetsanalys av trender inom transportsektorn


Trafikanalys har i uppdrag att bedriva omvärldsanalys inom transportområdet. En del i detta är att identifiera och beskriva oli...