Inbjudan till användardialog

Den digitala kommunikationen utvecklas i rasande fart och Trafikanalys vill gärna hänga med och utvecklas tillsammans med sina besökare och deras behov.

Under hösten 2015 lanserar Trafikanalys en ny webbplats och har även börjat kommunicera via nyhetsbrev. Vi vill kontinuerligt anpassa vårt erbjudande och är därför intresserad av vad du som besökare tycker om vår digitala närvaro och hur vi kan förbättra den utifrån dina behov.

Vi kommer under 2016 genomföra några användarundersökningar och bjuda in till olika fokusgrupper och är intresserad av att hitta personer som vill vara med och deltaga. Nedan kan du skicka in dina kontaktuppgifter som en intresseanmälan.

Du förbinder dig inte till någonting och vi kan inte heller garantera att alla får vara med och tycka till. Beroende på vilken typ av undersökning vi gör, kommer vi att skicka ut en ny förfrågan till alla som har anmält sig där vi kan vara tydligare med omfattning, tid osv.

Intresseanmälan för användarundersökningar