Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss

Olyckrådet - användarråd för trafikolycksstatistik

För att hålla kontakt med användarna av våra statistik har vi så kallade användarråd. Där träffar vi viktiga statistikanvändare och diskuterar planerade och genomförda förändringar så att Trafikanalys statistik möter användarnas behov. Olyckrådet är användarrådet för trafikolycksstatistik.

I användarrådet diskuteras det olika aspekter av statistiken. Hur insamlingen går till, bortfall och orsaken till det, möjligheter att minska bortfall, alternativa källor för statistiken, hur statistiken ska presenteras med mera. Olycksrådet täcker av tradition bara vägtrafikens olyckor, även om järnvägsolyckorna på senare tid diskuterats en del i gruppen.

Olycksrådet träffas en till två gånger per år. Det är Trafikanalys avdelning Utvärdering, nulägesanalys och statistik som ansvarar för användarrådet.

I Olycksrådet ingår representanter från följande myndigheter/organisationer:

 • Cykelfrämjandet
 • Lunds tekniska högskola
 • Malmö trafikkontor
 • MHF
 • Naturskyddsföreningen
 • NTF
 • Näringsdepartementet
 • Polisen
 • Riksdagens trafikutskott
 • SKL
 • Svensk Försäkring
 • Sveriges trafikskolors riksförbund
 • Trafikverket
 • Transportstyrelsen
 • VTI