Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss

Godsrådet - användarråd för godstransportstatistik

För att hålla kontakt med användarna av våra statistik har vi så kallade användarråd. Där träffar vi viktiga statistikanvändare och diskuterar planerade och genomförda förändringar så att Trafikanalys statistik möter användarnas behov. Godsrådet är användarrådet för godstransportstatistik.

Godsrådet träffas två gånger per år, en gång på våren och en gång på hösten. Det är Trafikanalys avdelning Utvärdering, nulägesanalys och statistik som ansvarar för användarrådet.

I rådet ingår representanter från följande myndigheter/organisationer:

 • Jernhusen
 • Jernkontoret
 • Näringslivets Regelnämnd (NNR)
 • Skogforsk
 • Skogsindustrierna
 • Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)
 • Statisticon
 • Svensk handel
 • Trafikverket
 • Transportgruppen
 • WSP