Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss

Rådgivande grupper

För oss på Trafikanalys är användarkontakter viktiga. Trafikanalys använder sig därför av rådgivande grupper för att diskutera olika frågor inom olika statistikområden. I råden möts användare, producenter och Trafikanalys projektledare.

Vi träffar rådgivande grupper inom två områden; användare och producenter.

Användarråd

Användarråden hjälper oss att förstå användarnas behov så vi kan prioritera att göra rätt saker. Statistik och andra beslutsunderlag som vi gör ska vara relevanta och komma ut i rätt tid. När behoven ändras måste vi fånga upp det så att vi kan utveckla våra produkter i rätt riktning.

I våra användarråd träffar vi viktiga statistikanvändare och diskuterar planerade och genomförda förändringar så att Trafikanalys statistik möter användarnas behov. Också statistikens producenter deltar i användarråden. Ingen ersättning utgår för deltagande i rådet. Ledamöterna representerar sina arbetsgivare.

Vi har tre olika användarråd:

Producentråd

Transportmyndigheterna producerar både officiell och icke-officiell statistik. Statistikverksamheten är sammanflätad, både ämnesmässigt och organisatoriskt. Trafikanalys har i egenskap av statistikansvarig myndighet tagit på sig att koordinera arbetet i ett producentråd.

Vi har ett producentråd som består av representanter från andra myndigheter.