Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss

Behandling av personuppgifter

Här kan du läsa om hur vi hanterar de personuppgifter som samlas in genom vår webbplats

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, postadress och e-postadress. I personuppgiftslagen (PuL,1998:204) finns regler för hur personuppgifter får behandlas.

Personuppgiftslag (1998:204) på riksdagens webbplats

Personuppgiftsansvarig

Trafikanalys är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på trafa.se

Ändamål för behandlingen

Trafikanalys behandlar personuppgifter som inkommit via webbplatserna när:

  • du anmäler dig till utbildningar, konferenser och andra evenemang som Trafikanalys arrangerar.
  • du prenumererar på innehåll från webbplatsen via e-post.
  • du söker ett jobb eller praktikplats via webbplatsen.

Rätt att begära information

Du har enligt 26 § PuL rätt att en gång per kalenderår begära information om de personuppgifter som behandlas om dig hos Trafikanalys oavsett om dessa samlats in via webbplatserna eller på annat sätt. Om du vill ha sådan information, ska du lämna en skriftligt undertecknad begäran till oss. Begäran ska enligt PuL göras på papper, och kan inte skickas med e-post.

Skicka din ansökan till:
Personuppgiftsansvarig
Trafikanalys
Torsgatan 30
113 21 Stockholm 

Rätt att begära rättelse

Du har enligt 28 § PuL rätt att begära rättelse om myndigheten har behandlat uppgifter om dig felaktigt.