Sveriges officiella statistik

Trafikanalys är utsedd av regeringen att vara ansvarig för den officiella statistiken inom områdena transporter och kommunikationer.

27 myndigheter är ansvariga för officiell statistik i Sverige. En statistikansvarig myndighets uppgift är bland annat att ansvara för att statistiken är objektiv, att den dokumenteras, kvalitetsdeklareras och utan avgift offentliggörs och hålls tillgänglig i elektronisk form.

Officiell statistik ska ha beteckningen Sveriges officiella statistik eller märkas med en symbol. Varken beteckningen eller symbolen får användas i annat sammanhang.

Trafikanalys publicerar även annan statistik inom ramen för utveckling inom transportområdet. Det kan vara såväl hela rapporter som enstaka tabeller. Sådan statistik omfattas inte av samma formella krav och publiceras inte med beteckningen Sveriges officiella statistik.

Läs mer om Sveriges officiella statistik på SCB:s webbplats

 

Läs mer om Trafikanalys arbete med statistik