Workshop - leveransval vid e-handel

Handlar online med kreditkort Foto:Mostphotos

Trafikanalys arbetar just nu med ett regeringsuppdrag som ska föreslå konkreta åtgärder som kan stödja konsumenter till mer hållbara leveransval vid e-handelsköp. Med anledning av det uppdraget vill vi bjuda in till en förmiddags workshop.

Trafikanalys kommer att presentera uppdraget, hur vi har arbetat så här långt och också om våra preliminära åtgärdsförslag. Här är era synpunkter och reflektioner viktiga för oss.  

När: Onsdag 4 maj 2022

Plats: Online (Microsoft Teams)  

Mårten Sjölin, TellUs21, modererar workshopen. 

Program 

9.00 Trafikanalys hälsar välkommen 

9.05 Trafikanalys berättar om arbetet med uppdraget och presenterar preliminära åtgärdsförslag.   

10.00 Paus 

10.10 Workshop och diskussion  

11.10 Övriga frågor  

11.25 Summering och avslutning 

Läs mer om Trafikanalys uppdrag här.