Statistikverksamhetens kvalitetsledningssystem

Myndighetens kvalitetsledningssystem är under ständig utveckling och stödjer oss arbetet för en behovsanpassad kvalitet motsvarande de externa kraven. Vi är också måna en effektiv användning av våra och andras resurser.

Systemet består bland annat av följande dokument:

  • kvalitetspolicy
  • avvikelsehanteringsrutin
  • sekretesspolicy
  • publiceringsrutin
  • handledning text och bild
  • instruktion för beskrivning av statistiken
  • rutin för rättelser av publicerad statistik
  • beskrivning av process för att besluta om nya föreskrifter

Läs gärna våra dokument