Tack för dina svar!

Svaren är nu inrapporterade. Inom kort kommer ett mejl till den adress som du angav med en sammanställning av de inlämnade svaren som en bekräftelse. 

Mer information om regeringsuppdraget om e-handelns transporter hittar du här. Den 2 mars 2020 slutredovisas uppdraget till regeringen.

Tack för din medverkan!