Kommunenkät e-handelns transporter

""

Trafikanalys har fått regeringens uppdrag att analysera e-handelns transporter. Uppdraget avser den e-handel där privatpersoner handlar från företag. 

I regeringens uppdrag står att synpunkter ska inhämtas från ett urval av landets kommuner. Vi har därför gjort ett urval av cirka 60 kommuner som på olika sätt engagerat sig i e-handel, samordnad varudistribution, godstransporter i tätorter och liknande. Därför har just din kommun fått denna enkät.

Vi behöver svar senast 29 januari.

Kommunenkät

Fråga 1a. Har kommunen uppmärksammat trafiksäkerhetsproblem som kan kopplas till e-handel?
Fråga 2a. Har kommunen uppmärksammat några miljöproblem som kan kopplas till e-handelns transporter?
Fråga 3a. Har kommunen noterat några andra trafikförändringar som kan relateras till e-handel?