Webbinarium – Förslag som leder till transportsektorns klimatomställning – redovisning av regeringsuppdrag

""

Vilka styrmedel behövs för transportsektorns klimatomställning? Vad behövs för att vi ska klara klimatmålen? Inom vilka områden är det viktigt att det införs styrmedel?

Trafikanalys har haft i uppdrag att ta fram underlag inom transportområdet inför den kommande klimatpolitiska handlingsplanen. Uppdraget omfattade att analysera och föreslå eventuella justeringar av dagens styrmedel och behov av nya som leder till transportsektorns klimatomställning.

Välkommen att delta i ett webbinarium där vi presenterar arbetet och våra förslag i korthet. Det är ett tillfälle för remissinstanser att snabbt få en inblick i redovisningen av uppdraget.

Projektledarna Pia Sundbergh och Lennart Thörn presenterar uppdraget och dess resultat.

Webbinariet kommer att spelas in och finnas tillgängligt i efterhand under två veckor.

Anmälan stänger 19 september 12.00.