Formulär för inspel

Trafikanalys önskar synpunkter på de tankar om styrmedel som har presenterats i de olika programpunkterna under hearingen. Era inspel är viktiga i vårt fortsatta arbete för att ta fram ett underlag med analyser och förslag som leder till transportsektorns klimatomställning.

Vi har formulerat frågor för respektive block/område och ställer avslutande frågor om arbetet att ta fram ett samlat förslag. Vi ställer även frågor inom området energieffektiv järnväg, ett arbete som vi inte presenterade under hearingen.

Det är möjligt att svara på alla eller ett urval av frågorna.

Var så konkret som möjligt och hänvisa gärna till källor med eventuella länkar till underlagsmaterial.

Som stöd för att besvara frågorna finns våra bilder från hearingen samt en inspelning av föredragen, dessa kommer att finnas tillgängliga i två veckor. I frågorna länkar vi även till eventuella underlag från konsulter.

Tiden för att lämna inspel via formuläret har nu gått ut.

Relaterade sidor