Hearing om styrmedel inför kommande klimathandlingsplan

Välkommen till hearing

Trafikanalys bjuder in dig och din organisation till en digital hearing för att diskutera och hämta in synpunkter på styrmedel för transportområdet inför den kommande klimatpolitiska handlingsplanen.

Anmälan till hearingen är nu stängd och en länk för att ansluta den 17 eller 18 februari skickas ut till alla anmälda.

Hearingen genomförs online via Teams vid två tillfällen med olika målgrupper.

  • 17 februari 2022 – offentlig sektor
  • 18 februari 2022 – näringsliv, bransch- och intresseorganisationer

Viss möjlighet finns att delta på datumet som inte gäller den målgrupp du tillhör.

Tid: Hearingen pågår kl. 9:00–16:00 och delas upp i block med fokus på olika områden. Du kan välja att delta i hela eller delar av programmet.

Hur lämnar jag synpunkter och förslag? Efter hearingen ger Trafikanalys alla intressenter möjlighet att komma med skriftliga inspel. Inspelen lämnas in via ett formulär på vår webbplats. Några dagar innan hearingen kommer vi att lägga upp formuläret som inkluderar frågeställningar vi önskar få svar på, men det ger även möjlighet att komma med fria synpunkter och förslag.

Formuläret är öppet till och med 11 mars.

Program och formulär för inspel