Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss
Två händer håller i ett dokument

Följa modellutvecklingen

Trafikanalys har i uppdrag att kontinuerligt följa Trafikverkets arbete med att utveckla modeller för samhällsekonomiska analyser. Trafikanalys ska årligen redovisa sitt arbete inom området till regeringen. Trafikanalys ska också följa den internationella modellutvecklingen på området. 

Genom att klicka på respektive område nedan, så kan du ta del av de rapporter och pm som publicerats inom området.