Webbinarium – tydligare kriterier för färdtjänsttillstånd

Färdtjänst Alexander Farnsworth & Mostphotos

Tydligare kriterier för färdtjänsttillstånd – redovisning av ett regeringsuppdrag. Under ett webbinarium redovisar Trafikanalys sin utredning av tydligare kriterier för färdtjänsttillstånd. 

Trafikanalys har regeringens uppdrag att analysera och bedöma om det finns behov att förtydliga vilka kriterier som ska beaktas vid prövning av rätt till färdtjänst. I uppdraget har det ingått att även vid behov redovisa nödvändiga författningsförslag liksom en konsekvensbeskrivning.

Den 31 mars redovisar Trafikanalys sitt uppdrag till regeringen och under ett webbinarium redovisas de analyser och förslag som Trafikanalys för fram i utredningen.

Webbinariet kommer att spelas in och finnas tillgängligt i efterhand under två veckor. En länk till webbinariet skickas ut via e-post två dagar innan webbinariet.

Anmälan stänger 29 mars 12.00.