Enkät om transportsektorns elektrifiering och statistik

""

Regeringen har gett Trafikanalys i uppdrag att utveckla statistiken för elektrifieringen inom transportområdet. 

En viktig pusselbit i vårt arbete är att ta reda på vilka behov av statistisk som finns. I den här enkäten vänder vi oss till möjliga intressenter och önskar svar på tre huvudsakliga frågor. 

Fyll i dina svar i enkäten nedan.

 • Enkät om transportsektorns elektrifiering och statistik

  I ditt arbete, vilken statistik behöver du om transportsektorns elektrifiering? 

  Inom vägtrafik...

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Vad vill du använda statistik om transportsektorns elektrifiering till?  

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Från vilka källor hämtar du transportstatistik idag?

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Mer om uppdraget


  Vill du veta mer om uppdraget? Följ denna länk Uppdrag att utveckla statistik avseende elektrifiering - Regeringen.se

  Vill du veta mer om Trafikanalys statistik? Följ denna länk Om vår statistik (trafa.se)

  Vill du veta mer om myndigheten Trafikanalys? Följ denna länk Om oss (trafa.se)

  Vid frågor kontakta Pia Sundbergh, pia.sundbergh@trafa.se