Dialog om e-handelns transporter

Lagrade varor

Trafikanalys bjuder in till dialog om e-handelns transporter 10 december. 

Trafikanalys har regeringens uppdrag att analysera e-handelns transporter och vid behov föreslå åtgärder för att effektivisera dem.

Inom det uppdraget ska Trafikanalys inhämta synpunkter på förslag från berörda aktörer och bjuder därför in till denna dialog.

Datum: 10 december
Tid: 13.00–16.00
Plats: Boverket, Torsgatan 11, Stockholm

Välkommen!