Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss
Planskild korsning

Remiss: Anpassning av de fastighetsrättsliga, associationsrättsliga, transporträttsliga och immaterialrättsliga författningarna till dataskyddsförordningen

Trafikanalys har anmodats att yttra sig över nämnda promemoria.

Vid genomgången av remissen har Trafikanalys fokuserat på de allmänna delarna samt de delar som berör transportområdet. Vi har ingen erinran avseende förslaget i dessa delar.  
Mer ändamålsenliga ansvarsregler vid överträdelser av bestämmelser av cabotagetransporter


Trafikanalys har yttrat sig över remissen "Mer ändamålsenliga ansvarsregler vid överträdelser av bestämmelser av cabotagetransp...

Ändrad beräkning av bilförmån


Trafikanalys har lämnat ett remissyttrande på promemorian "Ändrad beräkning av bilförmån".

Ett bonus-malus-system för nya lätta fordon


Trafikanalys har lämnat ett remissvar på promemorian Ett bonus-malus-system för nya lätta fordon.