Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss
Kvinna vid dator och telefon i handen

Översyn av postlagstiftningen i ett digitaliserat samhälle

Yttrande över betänkandet Till sista utposten En översyn av postlagstiftningen i ett digitaliserat samhälle(SOU 2016:54) översyn av postlagstiftningen

Trafikanalys har inte anmodats att yttra sig över rubricerad remiss, men berörs i hög grad av innehållet och vill därför lämna följande yttrande.

Trafikanalys avgränsar yttrandet till frågor som berör statistikinsamlingen, det vill säga främst kap. 7 och 11.
Mer ändamålsenliga ansvarsregler vid överträdelser av bestämmelser av cabotagetransporter


Trafikanalys har yttrat sig över remissen "Mer ändamålsenliga ansvarsregler vid överträdelser av bestämmelser av cabotagetransp...

Ändrad beräkning av bilförmån


Trafikanalys har lämnat ett remissyttrande på promemorian "Ändrad beräkning av bilförmån".