Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss

Postverksamhet


          Logotyp Sveriges officiella statistik

Vår statistik om postverksamhet beskriver den svenska postsektorns infrastruktur, operatörer, volym och ekonomi.

Publicerad: 12 december 2017
Nästa publicering: 13 december 2018 kl 09:30
Antal paket Antalet skickade paket i Sverige 2016
104 040 000
paket, 2016
7 %
jämfört med samma period, föregående år
Ladda ner statistikdokument
Beskrivning Rapport Tabellverk Dokumentation
Postverksamhet 2016
Postverksamhet 2015
Postverksamhet 2014
Postverksamhet 2013
Postverksamhet 2012

Om statistiken

Undersökningen om postverksamhet bedrivs i samarbete mellan Trafikanalys, SCB och PTS på uppdrag av Trafikanalys och syftar till att belysa postverksamheten i Sverige.

Statistiken används för att beskriva bl.a. tjänsteutbud, volymuppgifter, intäkter och kostnader samt sysselsättningsuppgifter. Detta för att göra det möjligt att uppmärksamma, analysera, åtgärda och följa upp olika förhållanden inom sektorn.Regelförslag om gränsöverskridande paketleveranstjänster godkända av rådet och parlamentet


I maj 2016 presenterade kommissionen ett förslag till en förordning om gränsöverskridande paketleveranstjänster. Förslaget ska,...

Fortsatt ökning av antalet paketförsändelser


År 2016 passerade antalet skickade paket i Sverige 100 miljoner. Det motsvarar en ökning med 7 procent jämfört med året innan....