Postverksamhet 2019

Fyllda postlådor


          Logotyp Sveriges officiella statistik

Publicering av tabeller och statistikblad om postverksamhet 2019 och 2018.

Här hittar du statistiken för postverksamhet.


Regelförslag om gränsöverskridande paketleveranstjänster godkända av rådet och parlamentet


I maj 2016 presenterade kommissionen ett förslag till en förordning om gränsöverskridande paketleveranstjänster. Förslaget ska,...

Fortsatt ökning av antalet paketförsändelser


År 2016 passerade antalet skickade paket i Sverige 100 miljoner. Det motsvarar en ökning med 7 procent jämfört med året innan....

Översyn av postlagstiftningen i ett digitaliserat samhälle


Yttrande över betänkandet Till sista utposten En översyn av postlagstiftningen i ett digitaliserat samhälle(SOU 2016:54) översy...