Postverksamhet 2017

Fyllda postlådor


          Logotyp Sveriges officiella statistik

Publicering av tabellverk och statistikrapport om Postverksamhet 2017 - Post och paket i Sverige.


Regelförslag om gränsöverskridande paketleveranstjänster godkända av rådet och parlamentet


I maj 2016 presenterade kommissionen ett förslag till en förordning om gränsöverskridande paketleveranstjänster. Förslaget ska,...

Fortsatt ökning av antalet paketförsändelser


År 2016 passerade antalet skickade paket i Sverige 100 miljoner. Det motsvarar en ökning med 7 procent jämfört med året innan....

Översyn av postlagstiftningen i ett digitaliserat samhälle


Yttrande över betänkandet Till sista utposten En översyn av postlagstiftningen i ett digitaliserat samhälle(SOU 2016:54) översy...