Gör ditt eget statistikurval

Statistiken om postverksamhet beskriver den svenska postsektorns infrastruktur, operatörer, volym och ekonomi.

Statistiken används för att beskriva bl.a. tjänsteutbud, volymuppgifter, intäkter och kostnader samt sysselsättningsuppgifter. 

Här kan du gör ett eget urval ur den officiella statistiken på området. Genom ett enkelt urval kan du exempelvis skapa en tidsserie eller ett diagram ur den befintliga statistiken. Observera att alla uppgifter, som finns publicerade på Trafikanalys webbplats, kanske ännu inte är tillgängliga i den här urvalsfunktionen. Det fullständiga underlaget är fortfarande tillgängligt via filerna på sidan för Postverksamhet.

Till höger på den här sidan hittar du också en guide som kan hjälpa dig att göra ett urval. Här hittar du också en video som visar hur ett urval kan gå till.

Logotyp Officiell statistik