Transportarbete

Buss, spårvagn och personbilar Foto: Göran Ekeberg/Mostphotos

Trafikanalys har tidsserier som visar hur person- och godstransporterna inom Sverige har utvecklats på sikt. Tidsserien uppdateras med uppgifter för 2019.

Här hittar du statistik för transportarbetet.