Buss, spårvagn och personbilar Foto: Göran Ekeberg/Mostphotos

Trafikanalys har tidsserier som visar hur person- och godstransporterna inom Sverige har utvecklats på sikt. Tidsserien uppdateras nu med uppgifter för 2021.

Här hittar du statistik för transportarbete