Transportarbete 2020

Två lastbilar på väg


          Logotyp Sveriges officiella statistik

Trafikanalys har tidsserier som visar hur person- och godstransporterna inom Sverige har utvecklats på sikt. Tidsserien uppdateras med uppgifter för 2020.

Här hittar du statistik om transportarbete